Iskolánk magán fenntartású intézmény, a Maarif Hungary Nonprofit kft. alapította 2019-ben. Nevelő-oktató munkánk során figyelembe vesszük a Török Maarif Alapítvány oktatási filozófiáját is. Az Alapítvány 44 országban folytat oktatási tevékenységet, 67 országban van jelen különböző tevékenységekkel, 357 oktatási intézménye van és 41 968 tanuló jár az intézményekbe. Magyarországon a mi intézményünk az, mely ehhez a nemzetközi hálózathoz csatlakozik, így lehetőségünk van részt venni az alapítvány által szervezett nemzetközi versenyeken, táborokban. Tanulóink büszkén viselik a Maarif Iskolákban egységes egyenruhát a mindennapi tevékenységeik során, mely ehhez a nagy, nemzetközi közösséghez való tartozásukat is kifejezi.

Kiemelt feladatunknak tartjuk a környezettudatos magatartás kialakítását, az önismeret fejlesztését, a testi és lelki egészség megteremtését, az idegen nyelvek magas szinten történő elsajátítását. Az angol nyelvet emelt szinten tanítjuk, 2021. szeptemberétől pedig két tanítási nyelvű nyelvi előkészítő osztályt indítunk a 9. évfolyamon. Második idegen nyelvként a tanulók választhatnak a spanyol és a török nyelv között. Figyelembe vesszük az egyéni képességeket, így lehetőséget biztosítunk a tehetséggondozásra, felzárkózásra.

Intézményünkben jól felkészült, idegen nyelven beszélő pedagógusok várják diákjainkat,  akik feladatuknak érzik a tudás átadását, az általános emberi és a nemzeti értékek tanulókkal történő megismertetését és elfogadtatását.

Itt érhetsz el minket

Nyitott pozícióink