Menü
HU EN

Adatvédelmi nyilatkozat

Adatvédelmi tájékoztató

Preambulum

Az AppZone Kft. (cégjegyzékszám: Cg.09-09-028155; a továbbiakban: Szolgáltató) kiemelt figyelmet fordít arra, hogy adatkezelése során az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvénynek (a továbbiakban: Infotv.), az egyéb jogszabályoknak megfelelően, valamint az adatvédelemhez kapcsolódó fontosabb nemzetközi ajánlásokat is figyelembe véve járjon el.

A jelen Adatvédelmi tájékoztató célja, hogy a Szolgáltató az irányadó jogszabályoknak megfelelően tájékoztassa az által üzemeltetett SimpleJob mobilalkalmazáson (a továbbiakban: Alkalmazás), valamint az általa üzemeltetett www.simplejob.com honlapon (a továbbiakban: Honlap) keresztül elérhető információs társadalommal összefüggő szolgáltatások (a továbbiakban: Szolgáltatás) igénybe vevőit, valamint a Honlap látogatóit (a továbbiakban együttesen: Felhasználó) az általa az Alkalmazással valamint a Honlappal  összefüggésben kezelt személyes adatokról, a személyes adatok kezelése körében követett gyakorlatáról, a személyes adatok védelme érdekében tett szervezési és technikai intézkedéseiről, valamint az érintettek jogai gyakorlásának módjáról és lehetőségeiről.

A jelen Adatvédelmi tájékoztató az Alkalmazás valamint a Honlap felületén mindenkor elérhető és a Szolgáltatáshoz kapcsolódó Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) rendelkezéseivel együttesen alkalmazandó, továbbá az ÁSZF-ben foglaltak irányadóak a jelen Adatvédelmi tájékoztatóban foglaltakra is. A jelen Adatvédelmi tájékoztatóban külön meg nem határozott nagy kezdőbetűs kifejezéseknek az ÁSZF-ben meghatározott jelentésük van.

A jelen Adatvédelmi tájékoztató valamint az ÁSZF elfogadásával a Felhasználó önként hozzájárul ahhoz, hogy az Alkalmazás valamint a Honlap használatakor a Szolgáltató személyes adatait a jelen Adatvédelmi tájékoztatóban, valamint az ÁSZF-ben foglaltak szerint kezelje. A Felhasználó profilja aktiválásával ezen hozzájárulását külön is kifejezetten megerősíti.

A Felhasználó az Alkalmazás letöltését követően, valamint az Alkalmazás aktiválásának az e-mail címe megadásával vagy Facebook fiókján keresztül történő kezdeményezésével kifejezetten elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el az ÁSZF rendelkezéseit, valamint kifejezetten hozzájárul a személyes adatainak a jelen Adatvédelmi tájékoztató szerinti kezeléséhez. A hozzájárulás megadásával a Felhasználó az ÁSZF-et és az Adatvédelmi tájékoztatót magára nézve kötelezőnek ismeri el és kifejezetten elfogadja azok tartalmát.

Az eszközök, amelyek az adatok elektronikus rögzítése során felmerülő hibák azonosítását és kijavítását a szerződési jognyilatkozat megtételét megelőzően biztosítják a következők:

-        amennyiben a regisztráció során a Felhasználó által megadott e-mail cím, vagy a Facebook fiókja használatához szükséges adatok érvénytelenek vagy hibásak, úgy arra vonatkozóan hibaüzenet jelenik meg az Alkalmazás/Honlap előképén;

-        egyebekben a Felhasználó bármikor módosíthatja az általa megadott adatokat a „Profilom” menüpontban történő szerkesztés útján.

 

1.    Az adatkezelő

Az Alkalmazással valamint a Honlappal kapcsolatban a személyes adatok kezelője a Szolgáltató (AppZone Kft.; cégjegyzékszám: Cg.09-09-028155).

2.    A kezelt személyes adatok köre

 

2.1  Az Álláskereső Felhasználóra vonatkozó kezelt személyes adatok köre:

Az Álláskereső Felhasználónak két módon van lehetősége regisztrálnia magát az Alkalmazásra, ehhez pedig az alábbi adatainak megadása szükséges:

(i)     e-mail címe megadásával: Az Álláskereső Felhasználó által megadott valós e-mail címre a Szolgáltató egy 4 számjegyű aktiváló kódot küld. Az Álláskereső Felhasználó által megadott e-mail címet csak a Szolgáltató ismeri meg, azt a Szolgáltató harmadik személyeknek nem továbbítja. Az Álláskereső Felhasználó az e-mail címe megadásával kifejezetten hozzájárul e-mail címének Szolgáltató általi kezeléséhez.

(ii)   Facebook fiókja használatával: Az Álláskereső Felhasználó a Facebook felhasználóneve és jelszava megadásával tudja aktiválni regisztrációját, ez esetben a Facebook profiljában nyilvánossá tett adatai lesznek elérhetőek a Szolgáltató számára. Ezeket az adatokat a Szolgáltató harmadik személyeknek nem továbbítja.

Az Álláskereső Felhasználó a „Profilom” menüpontban tudja szerkeszteni azokat a személyes adatait, amelyek egyfelől elengedhetetlenül szükségesek a Profilja aktiválásához illetve az álláshirdetésre való jelentkezéshez, másfelől azokat a személyes adatait, amelyek a meghirdetett állás elnyerése szempontjából előnyösek lehetnek. Kötelezően megadandó személyes adatok az Álláskereső Felhasználó neme, teljes neve valamint a helyszín, ahol munkát keres. Opcionálisan megadható személyes adatok az Álláskereső Felhasználó végzettsége, tapasztalata, nyelvismerete. Ezeken felül az Álláskereső Felhasználó az Alkalmazáson keresztül feltölthet egy 20 másodperces bemutatkozó videót magáról.

Az Álláskereső Felhasználó a „Profilom” menüpontban szereplő adatok kitöltését követően a „Kész” gombra történő kattintással – mint az általa megadott adatainak harmadik személyek általi megismeréséhez való kifejezett hozzájárulással – „aktív státuszú” Álláskereső Felhasználóvá válik. Az Álláskereső Felhasználó tudomásul veszi és elfogadja, hogy az „aktív státuszú” Álláskereső Felhasználó az Álláshirdető Felhasználók számára láthatóvá válik, adatait pedig az Álláshirdető Felhasználók száméra hozzáférhetővé válik.

Az Álláskereső Felhasználó bármikor módosíthatja a „Profilom” menüjében szereplő adatait, és „aktív státuszát” bármikor „inaktív státuszúvá” változtathatja. Az „inaktív státuszú” Álláskereső Felhasználókat az Álláshirdető Felhasználók nem láthatják, adataikhoz nem férnek hozzá.

Az Álláskereső Felhasználó köteles szavatolni, hogy az általa a profiljában elhelyezett illetve feltöltött tartalom (adatok, információk, videó) nem sértik, illetve veszélyeztetik a Szolgáltató vagy harmadik személy jogát vagy jogos érdekét.

Az Álláskereső Felhasználó profiljának adatait bármikor törölheti és módosíthatja a „Profilom” menüpontba történő belépést követően. Az Alkalmazás törlésével a profil adatok nem törlődnek. Ugyanakkor a „Profil” menüpontban szereplő „Törlöm magam” gomb megnyomásával, és törlési szándékának megerősítésével minden adata visszavonhatatlanul törlésre kerül.

2.2  Az Álláshirdető Felhasználóra vonatkozó kezelt személyes adatok köre

Az Álláshirdető Felhasználó az álláshirdetés feladása érdekében köteles szolgáltatni az alábbi adatokat:

(i)               az általa hirdetni szándékozott álláslehetőség főbb jellemzőit, így a munkavégzés helyét, a munka típusát (alkalmi munka, diák munka, állandó munka, részmunka, külföldi munka, szezonális munka), a hirdetés címét valamint a munkakör rövid illetve hosszú leírását, a hatékonyabb kereshetőség érdekében keresőszavakat is megadhat;

(ii)             az álláslehetőséget feltöltő személy nemét és teljes nevét, valamint opcionálisan további adatokat adhat meg az állással kapcsolatban (fizetés, a munkához szükséges minimális végzettség, nyelvismeret, elvárások);

(iii)           az Álláshirdető Felhasználó, mint munkáltató cégnevét;

(iv)            a hirdetés előképéhez az Álláshirdető Felhasználó fényképet tölthet fel vagy választhat ki.

Az Álláshirdető Felhasználónak két módon van lehetősége regisztrálnia magát az Alkalmazásra:

(v)             e-mail cím megadásával: Az Álláshirdető Felhasználó által megadott valós e-mail címre a Szolgáltató egy 4 számjegyű aktiváló kódot küld. Az Álláshirdető Felhasználó által megadott e-mail címet csak a Szolgáltató ismeri meg, azt a Szolgáltató harmadik személyeknek nem továbbítja. Az Álláshirdető Felhasználó az e-mail címe megadásával kifejezetten hozzájárul e-mail címének Szolgáltató általi kezeléséhez.

(vi)            Facebook fiók használatával: Az Álláshirdető Felhasználó a Facebook felhasználóneve és jelszava megadásával tudja aktiválni regisztrációját.

(vii)          a regisztráció aktiválását követően az Álláskereső Felhasználónak meg kell adnia a számlázási adatokat (számlázási név, számlázási cím).

Az Álláshirdető Felhasználó tudomásul veszi, hogy amennyiben a kötelezően megadandó adatokat nem tölti ki, úgy a hirdetés közzétételére nincs lehetősége. Amennyiben az Álláshirdető Felhasználó a hirdetés közzététele előtt, a hirdetés valamely adatát módosítani kívánja, úgy azt az adott lépéshez visszalépve teheti meg.

Az Álláshirdető Felhasználó profiljának adatait bármikor törölheti és módosíthatja a „Profilom” menüpontba történő belépést követően. Az Alkalmazás törlésével a profil adatok nem törlődnek. Ugyanakkor a „Profil” menüpontban szereplő „Törlöm magam” gomb megnyomásával, és törlési szándékának megerősítésével minden adata visszavonhatatlanul törlésre kerül.

2.3  Egyéb adatkezelésre vonatkozó információk

A Honlap látogatása és használata során továbbá a Szolgáltató kezeli az internetes kapcsolat létesítésére és fenntartására tekintettel a Felhasználó által használt böngészőprogram típusával, az internetprotokoll-címmel (IP-cím, portszám), a doménnévvel (URL), a látogatás dátumával és a megtekintett oldalak listájával kapcsolatosan automatikusan képződő személyes adatnak minősülő technikai adatokat (naplózási adatok).

Az Alkalmazás használata során a Szolgáltató továbbá a Felhasználók alábbi adatait is kezeli:

A Felhasználók user ID-je, mobilkészülékük token-je, az mobilkészülékük operációs rendszerének típusa, verziója, a telepített alkalmazás verziója, a használt IP-cím, hozzáférés időpontja, lokációs adatok, keresési adatok, kér-e értesítést vagy sem, kedvencként megjelölt álláshirdetések, jelentkezett álláshirdetések, hibajelentéshez kapcsolódó adatok, utolsó bejelentkezés időpontja, aktiválás időpontja, belépések száma.

3.    Az adatkezelés célja

Az adatkezelés célja a Szolgáltatás Felhasználók általi eredményes és biztonságos használata, igénybevétele, a Felhasználók regisztrációjának aktiválása, az Alkalmazás egye funkcióinak elérhetővé tétele, az Álláskereső Felhasználók és Álláshirdető Felhasználók nyilvántartása, álláshirdetések célzott megjelenítése. A Szolgáltató olyan Szolgáltatást nyújt a Felhasználók számára, amely az Álláskereső Felhasználóknak támogatást nyújt abban, hogy személyre szabottan értesülhessenek az álláspiac legfrissebb ajánlatairól, valamint lehetőséget biztosít az Álláshirdető Felhasználók számára abban, hogy célzott álláshirdetéseket tudjanak közzétenni az Alkalmazáson keresztül, továbbá elősegíti az Álláskereső Felhasználók és Álláshirdető Felhasználók közötti kommunikációt (kapcsolatfelvételt és kapcsolattartást).

Az adatkezelés szolgál továbbá statisztikai – az Alkalmazás és a Honlap fejlesztéséhez, a látogatottsággal és használattal kapcsolatos elemzések elvégzéséhez szükséges statisztikai információk gyűjtése – valamint információbiztonsági – az esetleges visszaélések megakadályozása, továbbá felderítésének lehetővé tétele – célokat is.

A Honlap látogatásával kapcsolatos naplózási adatokat információbiztonsági célra két évig, statisztikai célra egy évig kezeli a Szolgáltató.

A Szolgáltató – statisztikai információ gyűjtése érdekében – a Honlapon a Felhasználó technikai eszközére települő információcsomagokat, ún. cookie-kat használ (amelyekből kizárólag statisztikai célú, anonim adatok nyerhetők ki a Honlap fejlesztése illetve a Szolgáltatás javítása érdekében), amennyiben ezt az érintett Felhasználó a böngészőjének beállításával lehetővé teszi. A cookie-k telepítését a Felhasználó megtilthatja, illetve a használat során települt cookie-kat bármikor eltávolíthatja. A cookie-kból.

A Honlap használatát elősegítő ideiglenes és minősítő célú cookie az adott munkafolyamat – a böngészés – végén törlődik, a funkcionális célú cookie negyed évig, a statisztikai célú cookie két évig tárolódik az érintett Felhasználó technikai eszközén, amennyiben azt nem távolítja el korábban.

4.    Az adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés jogalapja a Felhasználó, mint érintett hozzájárulása az Infotv. 5. § (1) bekezdés a) pontja alapján, az adatkezelés időtartama tekintetében pedig az Infotv. 6. § (5) bekezdése alapján.

5.    Az adatokhoz hozzáférők köre, az adatfeldolgozók, adattovábbítás

Az adatok kezelésére kizárólag a Szolgáltató erre felhatalmazott munkatársai jogosultak.

A Szolgáltató adatokat harmadik személynek kizárólag abban az esetben ad át, amennyiben azt törvény kötelezően írja elő, vagy amennyiben a Felhasználó ehhez igazolható módon hozzájárult.

A Honlap és az Alkalmazás üzemeltetését kizárólag a Szolgáltató látja el, az Infotv. fogalom-meghatározása alapján adatfeldolgozásnak minősülő szolgáltatást nem vesz harmadik személytől igénybe.

Az Álláskereső Felhasználók az adataik megismerésére vonatkozó, a fentiekben részletezett „Kész” gomb megnyomásával adott kifejezett hozzájárulásukon túl, illetve az Álláshirdető Felhasználóknak az álláshirdetés közzétételével adott kifejezett hozzájárulásán túl – amely ráutaló magatartás által a Felhasználók fentiekben részletezett, adataik kölcsönös megismerésére nyílik lehetőség – a Szolgáltató a Felhasználók személyes adatait a Felhasználóktól különböző harmadik személyek részére nem továbbítja.

6.    Az adatbiztonság

A Szolgáltató a személyes adatokat a legnagyobb körültekintéssel, szigorúan bizalmasan, csak a Szolgáltatás igénybevételéhez szükséges mértékben kezeli.

A Szolgáltató az adatok biztonságos kezelése érdekében megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, amelyek az adatkezelési és adatvédelmi jogszabályok érvényre juttatásához szükségesek.

7.    A Felhasználó jogai személyes adatai kezelésével kapcsolatban, jogérvényesítés

A Felhasználó jogosult tájékoztatást kérni a Szolgáltató ügyfélszolgálatánál a Szolgáltató által kezelt, illetve az általa esetlegesen megbízott adatfeldolgozók által feldolgozott adatairól, az adatok forrásairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, az esetlegesen bekövetkezett adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről, továbbá adattovábbítás esetén annak jogalapjáról és címzettjéről.

A Szolgáltató a Felhasználó jelen pontban érkezett kérésére a tájékoztatást írásban, a lehető legrövidebb határidőn belül, az Infotv. 15. §-ban foglaltak maradéktalan figyelembevételével, legfeljebb azonban 25 napon belül adja meg, és a tájékoztatás megadását kizárólag az Infotv. által kötelezően előírt esetekben tagadja meg. A tájékoztatás megtagadása esetén az adatkezelő írásban közli az érintett Felhasználóval, hogy a felvilágosítás megtagadására az Infotv. mely rendelkezése alapján került sor. A felvilágosítás megtagadása esetén az adatkezelő tájékoztatja az érintett Felhasználót a bírósági jogorvoslat, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulás lehetőségéről.

Amennyiben az érintett Felhasználó személyes adata a valóságnak nem felel meg, és a valóságnak megfelelő személyes adat az adatkezelő rendelkezésére áll, úgy a személyes adatot az adatkezelő helyesbíti. A személyes adatot törölni kell, amennyiben

(i)     azoknak kezelése jogellenes;

(ii)   ha az érintett a személyes adatainak törlését kéri;

(iii) azok hiányosak vagy tévesek, és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható;

(iv)  az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának határideje lejárt;

(v)   a törlést bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elrendelte.

Az érintett Felhasználó a törlést a Szolgáltatóhoz benyújtott írásbeli kérelemmel kezdeményezheti.

A Szolgáltató megjelöli az általa kezelt személyes adatot, ha az érintett Felhasználóvitatja annak helyességét vagy pontosságát, de a vitatott személyes adat helytelensége vagy pontatlansága nem állapítható meg egyértelműen.

A helyesbítésről, a zárolásról, a megjelölésről és a törlésről az érintett Felhasználót, továbbá mindazokat értesíteni kell, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.

A személyes adatok kezelése ellen az arra jogosult tiltakozhat, ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag a Szolgáltatóra vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez, vagy a Szolgáltató, az adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges (a kötelező adatkezelés esetét kivéve); illetve ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik.

A Szolgáltató a tiltakozás kézhezvételétől számított legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja a kérelmet, és az abban foglaltaknak eleget tesz, amennyiben annak jogossága egyértelműen megállapítható, továbbá döntéséről írásban tájékoztatja a tiltakozás benyújtóját. A kérelem esetleges elutasításáról a Szolgáltató írásban, legfeljebb 15 napon belül, a tiltakozás előterjesztésével megegyező módon (papíralapon vagy elektronikusan), indokolt döntésével értesíti a tiltakozás előterjesztőjét.

A tiltakozás elutasítása esetén; amennyiben annak benyújtója nem ért egyet a kérelem alapján hozott döntéssel; vagy amennyiben a Szolgáltató a rendelkezésére álló határidőt elmulasztja, az érintett bírósághoz fordulhat.

Valamennyi érintett Felhasználó, aki úgy véli, hogy a Szolgáltató adatkezelése következtében sérültek a jogai, bírósághoz vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az érintett választása szerint – az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.

Igényérvényesítési elérhetőség: A Szolgáltató ügyfélszolgálatán.

A Szolgáltató neve: AppZone Kft.

A Szolgáltató címe: 1137 - Budapest, Carl Lutz rkpt. 29.

A Szolgáltató ügyfélszolgálatának elektronikus levelezési címe: hello@simplejob.com

Cégjegyzékszáma: Cg.09-09-028155

Adószáma: 25743768-2-09


8.    Záró rendelkezések

A Szolgáltató jogosult a jelen Adatvédelmi tájékoztatót a Felhasználók tájékoztatása mellett egyoldalúan módosítani. A módosított rendelkezések – a Felhasználó hozzájárulásához kötött módosítások kivételével és a jelen Adatvédelmi tájékoztató eltérő rendelkezése hiányában – az Alkalmazás közzétételt követő első használata alkalmával, illetve a Honlapra történő első látogatás alkalmával válnak hatályossá az adott Felhasználó vonatkozásában.

 

A jelen Adatvédelmi Tájékoztató 2017. június 15. napjától hatályos.