Az egész és a félnapos ellátási rendszerben résztvevő gyermekek esetén az ellátási időszakra vonatkozóan rugalmasan alakítható, azonban bizonyos pontokat szigorúan betartandó naprend szerinti tevékenységet biztosítunk, ami mindig maximálisan igazodik a gyermekek életkori sajátosságaihoz, az egyéni és a kis közösség fejlettségi szintjéhez és az aktuális évszak nyújtotta lehetőségekhez.

A gyermek számára nyugodt, biztonságos, esztétikus életteret hozunk létre és tartunk fenn, melyben lehetőséget biztosítunk számukra az egyéni tempóban történő önálló és közösségi fejlődés lehetőségére.

A mindennapi életben használt társalgási, oktatási nyelv az angol, de minden nap tartunk 1-1,5 órás játékos magyar foglalkozást is a gyermekek részére, ahol a kicsik megismerkednek a magyar dalokkal, népmesékkel és kultúránk alapjaival. Az udvari játékidő keretében a gyerekeknek lehetőséget biztosítunk a saját anyanyelvük használatára.

Nevelési programunk alapot nyújt gyermekének a magyar általános iskolai tanulmányok megkezdéséhez, ezért az 5 éves kort betöltött magyar gyermekek részére indítunk magyar iskola-előkészítő foglalkozásokat. Többek között igazodunk a brit és az amerikai oktatási követelményekhez is, így lehetőséget teremtünk arra, hogy a gyerekek a hazánkban lévő nemzetközi, illetve két tannyelvű oktatási intézményekben tudják megkezdeni iskolai tanulmányaikat.

Intézményünk nagyon fontos feladatának tekinti a gyerekek napközbeni ellátásán és nevelésén túl a környezetünk megóvását. Ezért kiemelt figyelmet fordítunk arra, hogy a gyerekek minél jobban megismerjék és elsajátítsák a környezetükre való odafigyelést.    

A gyermekek a környezetük megóvása érdekében játékos formában elsajátított pozitív minták segítségével olyan iskolásokká, majd felnőttekké válnak, akik a természeti kincseink megőrzését fontosnak tartják. Tartunk környezettudatos foglalkozásokat, megünnepeljük a természetóvó jeles napokat, szelektíven gyűjtjük a hulladékot, rendszeres papírgyűjtéseket szervezünk, illetve használt elem gyűjtőpontként is működünk.

Itt érhetsz el minket

Nyitott pozícióink