Az ISzT egy 51 internetszolgáltatót tömörítő egyesület a kisebb szolgáltatóktól a legnagyobbakig. Az egyesület legfontosabb céljai és tevékenységei:

1. A .hu ccTLD alatti közdomainek nyilvántartásának és kezelésének szabályozása
Az ISZT a kizárólagos jogosultja a .hu ccTLD alatti közdomainek nyilvántartásának és kezelésének. A Domainregisztrációs Szabályzatot és ezzel a .hu ccTLD alatti közdomainek delegálásának, regisztrálásnak és fenntartásnak egységes rendjét az ISZT határozza meg, ugyanakkor a domainek nyilvántartása és kezelése jogának gyakorlását átengedte a 100%-os tulajdonában levő ISZT Nonprofit Kft-nek, azaz a Nyilvántartónak.

A Nyilvántartó franchise szerződést köt a regisztrátorokkal, melyek ezáltal jogosultságot szereznek domain igénylőkkel szerződni. A franchise szerződés megkötésének nem feltétele az egyesületi tagság.

A .hu szabályozás döntéselőkészítő bizottsága a Regisztrátori Testület, mely határozati javaslatait az egyesület elnökségének nyújtja be, a döntést a legtöbb esetben az Egyesület közgyűlése hozza meg. A folyamatot lásd részletesen az Alapszabály mellékletét képező Regisztrátori Testület Szabályzatában.

A .hu szabályozás felügyeletét az elnökségből Komáromi Zsolt látja el.

2. A BIX (Budapest Internet Exchange) üzemeltetése
Az ISZT üzemelteti a BIX-et (Budapest Internet Exchange) mely a magyarországi- és most már számos külföldi internet- és tartalomszolgáltató forgalomkicserélő központja.

A BIX Bizottsággal együttműködve az elnökség javaslatot tesz a BIX-szel kapcsolatos műszaki, kereskedelmi, jogi feltételekkel kapcsolatos szükséges változtatásokra, melyek a BIX Szabályzatban testesülnek meg. A BIX szabályzat módosításait az Egyesület közgyűlése fogadja el.

A BIX-szel kapcsolatos munka operatív irányítását az elnökségből Miszori Attila végzi.

3. A Hun-CERT üzemeltetése közösen az MTA SZTAKI-val
A Hun-CERT célja az internetes biztonsági incidensek felderítések, kezelése, elemzése, az internetszolgáltatók tájékoztatása és segítése, hogy az incidensekre a megfelelő válaszokat adják. A legjelentősebb biztonsági incidensekről, veszélyekről, felfedezett sérülékenységekről tanácsokkal kiegészített riasztást ad ki.

A Hun-CERT további célja a biztonsági tudatosság növelése.

4. Az ISzT társadalmi szerepe
Az Alapszabályunkban leírtaknak megfelelően igyekszünk önszabályozó, valamint érdekképviseleti tevékenységünket ellátni. Tagjainkat és partnereinket támogatjuk és ösztönözzük olyan eljárások alkalmazására, melyek ésszerűek, jogszerűek és melyek nemcsak a szolgáltatók, hanem az előfizetők érdekeit is szolgálják.”

Az Egyesület különböző formákban támogatja a szolgáltatókat, így például:
• jogi támogatás (pl. hírlevél az iparágat érintő jogszabály változásokról, szerződés minták, jogi állásfoglalások)
• képzés és konferencia részvétel támogatás
• szakmai konferenciák támogatása
• incidens kezelési szolgáltatás igénybevétele

Itt érhetsz el minket

Nyitott pozícióink