A Duna cégcsoport vezető vállalkozása, a Duna Aszfalt Kft. 1996-ban alakult, 2020-ban alakult zrt-vé. Az ország számos településén végez út- és mélyépítő tevékenységet fővállalkozóként. Stabil és megbízható partnere önkormányzatoknak, gazdasági társaságoknak, a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt.-nek és a Magyar Közút Nonprofit Zrt.-nek. A cég életében az elmúlt évek legfontosabb projektjei a kecskeméti Mercedes gyár tereprendezési, útépítési és térburkolási munkái, az M43-as autópálya 23 km-es építése, a 445 sz. főút Kecskemét északi elkerülő építése és a 348-as Nyíregyháza elkerülő építése voltak. A Duna Aszfalt Zrt. Jelenleg többek között a Zalaegerszegi Tesztpályán, a 83. sz. főút Pápa-Győr közötti szakaszán, az M6-os és az M35-ös autópálya egy és az M44-es autópálya két szakaszán dolgozik.

A Duna cégcsoport társaságaiként olyan autópályákat, utakat, műtárgyakat, valamint közműhálózatot vagyunk elhívatottak építeni, melyek teljes életciklusuk alatt maximális biztonságot és kényelmet jelentenek használóik számára, illetve a lehető legkisebb fenntartással és környezetterhelés mellett üzemeltethetők.

Elkötelezettek vagyunk olyan irányítási rendszerek fenntartásában és folyamatos fejlesztésében, melynek középpontjában a megrendelőinkkel kötött szerződés, elvárásaik maradéktalan teljesítése, a teljes elégedettségük elérése, a biztonságos és egészséges munkakörülmények megteremtése és a környezet védelme áll.

Arra törekszünk, hogy a kivitelezést a megvalósításban érdekelt felek, munkavállalóink igényeit és elvárásait szem előtt tartva, az engedélyben rögzített feltételeket, releváns jogszabályokat teljesítve úgy valósítsuk meg, hogy közben hatásosan kezeljük a felmerült kockázatokat, megelőzzük a problémákat, a környezetszennyezést, a munkabalesetet vagy egészségkárosodást.

Az innovációhoz szükséges források rendelkezésre bocsátásával támogatjuk a digitális építőipar fejlesztését – az elvárt minőséget felülmúló, a környezetet legkevésbé terhelő, a dolgozóink egészségét, a munkavégzés biztonságát kevésbé veszélyeztető anyagok, technológiák, gépek és eszközök alkalmazását. Olyan megoldásokra törekszünk, melyekkel minimálisra csökkenthető az emberi tényezők okozta kockázat.

Rendszeres konzultációkkal tudatosítjuk minden munkatársunkban, hogy mennyire fontos a munkához való megfelelő hozzáállásuk, a rájuk vonatkozó előírások betartása, a felelősségteljes, környezet- és munkabiztonság központú gondolkodás, a saját és mások testi épségének megőrzése.

A kivitelezésbe bevont alvállalkozóink számára hosszú távú, kiszámítható és kölcsönösen előnyös kapcsolatot ajánlunk, melyek fejében felelősségteljes hozzáállást várunk el a kivitelezés minősége, a környezet megóvása és a munkaterületeken tartózkodók egészsége és biztonsága érdekében.

Személyes példamutatásunk, stratégiai és operatív döntéseink mindenkor összhangban állnak ezekkel az elvekkel, ami minden munkatársunkat hasonló felfogásra kell, hogy ösztönözzön.

Itt érhetsz el minket

Nyitott pozícióink