Mérete ellenére a C&A családi vállalkozás maradt. Ezt nap mint nap érzi a mintegy 31.000 dolgozó mindegyike, hiszen akárcsak az alapítók idejében, 170 évvel ezelőtt, vállalati kultúránkat ma is a korrektség, nyitottság, esélyegyenlőség és kölcsönös bizalom fémjelzi. Meg vagyunk róla győződve, hogy ez az egyik titka a C&A sikereinek. Méretünk, nemzetközi irányultságunk és egy dinamikus piac révén a motivált dolgozóknak sokféle lehetőséget kínálunk arra, hogy saját személyes erősségeiket hasznosítsák vállalatunkon belül. Mindemellett, mivel a C&A még mindig növekedési pályán van, folyamatosan új tehetségeket és tapasztalt munkaerőt keresünk.

Csak együtt lehetünk erősek

Személyes felelősség és csapatmunka: ezt a C&A-nál nagybetűkkel írjuk.

Egy C&A méretű vállalat sem lenne képes hatékonyan működni, ha ott csak "magányos harcosok" dolgoznának. Nekünk csapatorientált dolgozókra van szükségünk, akik egy célért, mégpedig a vállalat sikerérét szállnak síkra. Annak érdekében, hogy fenntarthassuk dolgozóink magas szintű hatékonyságát és elégedettségét, saját területükön belül a lehető legnagyobb saját felelősséggel ruházzuk fel őket.

A jó teljesítményt pedig természetesen díjazzuk. Ezért a C&A egy egész Európában érvényes, a különböző osztályokon átívelő bónusz rendszert vezetett be, amely az összes dolgozó számára azonos mértékben motiváló hatású. A reális és teljesíthető bónuszcélokat minden egyes üzlet számára egyedileg határozzuk meg. A vezetőség szintjén eredménytől függő, változó mértékű bónusz van érvényben.

Teljes erőbedobással a jó vállalati hangulatért

A C&A-nál számtalan módja van annak, hogyan kezeljük a konfliktusokat.

Akárcsak más vállalatoknál, a dolgozók közötti vagy a dolgozók és feletteseik közötti nézeteltéréseket nem lehet mindig elkerülni. Ezért a C&A egy jól működő panaszkezelési rendszert dolgozott ki. Minden dolgozó, aki úgy érzi, hogy hátrányosan megkülönböztetik, befolyásolják vagy megbántották, bizalommal fordulhat az üzletvezetés egy tagjához – kérésére akár egy általa választott kolléga kíséretében.  A korrektség és a kölcsönös bizalom tevékenységünk során alapvető szempontok. Ahhoz, hogy mindezt biztosítani tudjuk, a C&A-nál létezik egy "korrektségi csatorna", amelyen keresztül az érintettek közvetlenül a kifejezetten erre kijelölt bizalmi személyekhez fordulhatnak.

Legfontosabb értékünk: a dolgozóink

A karrier a C&A-nál rendkívül alapos képzéssel kezdődik.

A C&A-nál minden évben fiatalok százait képezzük legkülönbözőbb munkakörökben. Az összes végzős ezt követően azonos eséllyel vehet részt további továbbképzéseken, és azonos esélyeik vannak az előmeneteli lehetőségek terén is. Belső képzési rendszerünk még az egyes országokban a törvényhozók által előírtaknál is többet nyújt. Így a C&A-nál a továbbképzés előtt állókat tapasztalt dolgozók oktatják. Emellett léteznek vállalati oktatók is, akik – az egyes feladatköröktől függően – célzottan közvetítik a kiegészítő ismereteket. Mindeközben az elmélet és gyakorlat folyamatosan egyensúlyban van.

Itt érhetsz el minket

Nyitott pozícióink