Napjainkban a gazdasági élet szereplőinek legnagyobb kihívása, hogy a gyorsan változó körülményekhez alkalmazkodni tudjanak.

Az alkalmazkodás alapfeltétele a megfelelő szervezeti felépítés, a megfelelő személyi bázis, a vállalatok minőségi működése, a gazdaságosság és az optimalizálható eredmény szem előtt tartása.

A tulajdonosi kör kialakításánál fontosnak tartottuk, hogy az ne csupán szolgáltatói, hanem Megbízói oldalon is tapasztalatokat szerzett szakemerek alkossák.

Cégünk 100%-ban magyar tulajdon, és fő célunknak tekintjük, hogy a piaci részesedésünk növekedését ne külső, pótlólagos tőkeinvesztációnak, hanem a piaci és vállalati adottságainak, a lehetőségek pontos és helyes kiaknázásának tudhassuk be. E törekvésünk első lépése volt az Aston Group, egy magyar vállalatokból álló konzorcium létrehozása. Cégünk hagyományos szemléletes magatartásformák előnyeinek megőrzése mellett a szolgálat-centrikus hozzáállást kívánja elősegíteni és továbbfejleszteni.

Itt érhetsz el minket

Nyitott pozícióink